ASOCIACIÓN DE VECINOS NEIXÓN DE CESPÓN

e-mail. vecinosdecespon@hotmail.com

Dirección. Garamelo-CombaNº36 CP.15991

                  Cespón-Boiro

                          A Coruña

Telf.AV- 628378866

Telf.Presidente- 618981126

 

 

Bienvenid@s a Asociacion de Veciños Neixón de Cespón

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS

 

 “NEIXÓN” DA PARROQUIA DE

 

 CESPÓN

 

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA

 

 XERAL ORDINARIA 2013

 

 

 

O sábado 16 de marzo de 2013,ás

 

20:00h en primeira convocatoria e ás

 

20:30 h en segunda convocatoria, vai

 

ter lugar, no Centro Social de

 

Cespón, a asamblea xeral ordinaria da

 

Asociación de Veciños coa seguinte

                      

                ORDE DO DÍA

 

                    1)Balance de feitos

     

                     2)Estado de contas

         

                     3)Proxectos para 2013

 

             4)Rogos e preguntas

                          

 

Cespón,a 5 de marzo de 2013

 

 

 

CUOTAS 2013

 

 

O pago da cuota anual de 15€ por parte dos asociados poderá efectuarse de 3 xeitos:

 

1)      no Centro Social de Cespón nos seguintes días e horarios:

 

sábado 16 de marzo dende as 20:00 ata que remate a Asemblea Xeral

domingos 17 e 25 de 10:45 a 13:30h

domingo 24 de marzo de 10:45 a 13:30h

 

2)      mediante ingreso ou tranferencia bancaria, indicando nome, apelidos e enderezo do socio, na conta nº:2080.0160.47.0000035394, de NovaGaliciaBanco (antiga CaixaNova)

 

 

3)      mediante transferencia periódica bancaria, cubrindo o formulario adxunto e entregándoo na súa entidade bancaria

 

 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2012

 


 

         1Clases de bordado

   Anual; Sábados pola tarde

 

2 Pintura adultos

   Xaneiro a xuño; outubro a decembro

   Mércores pola tarde

 

3 Pintura nenos

   Xaneiroa xuño; outubro a decembro

   Sábados pola tarde

 

4 Obradoiro corte e costura

   Martes e xoves pola tarde